Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

Lier

Dette kan nok være Riksvei 40 på vei mot Lierstranda, men sannsynligvis fra før 1928 - altså før Riksvei-begrepets tid.

(Bilde fra Eiker Arkiv)

Riksvei 40 gikk gjennom tettbebyggelsen på Lierstranda inntil den ble lagt lenger øst - men når? Området ved Lierstranden ble fylt ut og både vei og jernbane ble da flyttet lenger østover. Den nye  jernbanelinjen kom i 1993. Kom veien der samtidig? Ble veien flyttet østover før den nye E18 sto klar rundt 1970?

(Bilde fra Eiker Arkiv)

Lierkroa lå lagelig tid for stortrafikk på Riksvei 40 inntil den nye E18 sto klar. Her ser vi ikke selve Lierkroa, men parkerte biler utenfor. Kjell Buene forteller:

I bunnen av Lierbakkene ligger Lierkroa, som ble etablert tidlig på 1960- tallet og har vært aktiv siden. Etter hvert som årene gikk, ble det bygd en bensinstasjon i tilknytning til kroa som ble utvidet til å kunne ta imot 260 gjester. Da E 18 ledet gjennomgangstrafikken gjennom Kjellstadbommen, ble kroa spådd en snarlig undergang, men slik gikk det bare midlertidig da selskapet ble slått konkurs i 2009. Samme dag fortsatte de samme eierne driften med et nytt selskap. God mat og hyggelige lokaler gjør at spisestedet aldri har hatt så mange kunder som i dag.