Ljabruchausseen

I 1840-årene ble det aktuelt å legge om Kongeveien mellom Oslo og Østfold. Siden sagatiden hadde Kongeveien gått over Ekeberg inn til Oslo med en bratt bakke fra Ekeberg ned til Gamlebyen. Økende samferdsel krevde mer rasjonell transport, og en flatere trase nede ved sjøen ble planlagt.

På den tiden hadde norske veiingeniører reist på studieturer i Europa for å finne ut av moderne veibygging. Bedre drenering vår nødvendig og for å få til det måtte veien heves i forhold til terrenget og det måtte bygges solide fundamenter i form av steinlag.

Ved Ljabruchausseen ble det lagt frem 3 alternativer hvorav to hadde maksimumsstigninger på henholdsvis 1:5 og 1:7. Det tredje og mest radiakle ble valgt- Det hadde en maks stigning på 1:20 og en veibredde på hele 6.25 meter. Arbeidene ble i gangsatt - under høylydte protester som mente at dette var en unødvendig flott vei - med 600 mann i arbeid i de tre årene inntil strekningen var ferdig helt frem til Gjersjøen (eller Gjersrudtjern som det het).

Bildet under er tatt fra enden av Gjersjøen der Ljabruchausseen endte. Bildet er fra Jan Egil Johansens samling og viser det kjente landemerket og spisestedet "Hjulet" ved Riksvei 1 i nærheten av Vinterbro.