Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Moss

Du kan dobbelklikke på de fleste bildene for å få større format

Bildene er i rekkefølge nord - syd

  • Overnatting og spisesteder
  • Attraksjoner

 

Moss har hatt tre ulike traséer  for Riksvei 1. Den sorte er den opprinnelige. Den gikk over Storebro og gjennom Moss sentrum. I 1957 ble broen over Mosselva på Krapfoss forsterket til å tillate tyngre trafikk, og traséen gikk utenom sentrum som markert med blått. I 1963/64 kom den gule traséen og innfarten til Moss ble lagt til Mosseporten. Den ble til E6 i 1965 og er i dag firefeltsvei. 

Klikk på grønne sirkler for å få frem fotoer.

Ny trase for RV1 i 1963-64 gjennom Mossemarka. Den nye strekningen gikk fra Smørbekk til Patterød og er nå de vestligste to felt på E6. Akkurat denne strekningen forvant da firefeltsveien ble åpnet i 2004. Les mer her.
Sydgående løp er den gamle RV1 som vi ser på bildet over, det vil si til venstre på bildet. To nye felt kom til i 2004.
Et stykke nord for Kambo og avkjøringen til Son kommer vi til grensen mellom Moss og Vestby og fylkesgrense Østfold - Akershus. På den gamle steinen står det Jeløy Herred mot sør og Vestby Herred mot nord. Moss og Jeløy ble slått sammen til en kommune under krigen. RV1 gikk her inntil 1963.

Før 1992 krysset riksveien (RV1 inntil 1963) jernbanen ved Kambo stasjon for så å gå gjennom Kambo gård. Låven på Kambo gård ses på andre siden av jernbanen.
Nordover mot Oslo gikk riksvei 1 gjennom Kambo. Her er en liten nedlagt stubb i nærheten av Kambo stasjon på vei mot den gamle jernbaneovergangen. En ny vei er nå lagt til venstre for denne der den krysser under jernbanen, mens nye E6 går en kilometer lenger øst.

 

Til venstre for gamleveien (som nå kun er tilførselsvei til eiendommen) ser vi det staselige våningshuset på Kambo gård. Huset er bygget i 1847. Kambo gård var den eneste herregård i Moss kommune, veistumpen heter nå Herrregårdsveien.
Flyfotoet er ennå ikke tidfestet, men det viser RV1 gjennom Kambo gård og videre sørover. Vi ser Automobilfabrikken Kambo øverst på bildet.
Kambo, sørover mot Moss.

Foto: Sverre Franck-Nielsen

Norsk Automobilfabrik A/S lå på Kambo langs RV1. Landets eneste anlegg oppført for bilproduksjon ble reist i 1917 for Norsk Scania Vabis. Men lisensproduksjonen, vesentlig av lastebiler, fra det svenske moderfirmaet ble kortvarig og av beskjedent omfang. Ny bilproduksjon 1937-40 (Plymouth, Chrysler, Fargo og Adler) og noen få etterkrigsår (Standard 8) iregi av Den Norske Automobilfabrikk. De for sin tid ganske avanserte produksjonsbygningene består fortsatt.

Norge er som kjent overgrodd, det gjør at det er vanskelig å få avbildet anlegget fra noenlunde samme sted. Men på begge bildene ser vi RV1 (nå RV118) i bakgrunnen. Dobbeltklikk for å få høyoppløselig bilde.

Automobilfabrikken slik den nå fortoner seg. Bygningen er historisk verneverdig og skal bevares.

Kambo Automobilfabrikk fra den gangen den het Norsk Automobilfabrik Scania-Vabis A/S, det vil si 1918. RV1 i forgrunnen, men det var 7 år før riksvei-begrepet oppsto
Omtrent samme sted i 2012. Fabrikkbygningen skimtes knapt, men den er fortsatt i drift og fasaden er temmelig uforandret.

Tigerplassen i Moss - oppkalt etter "Esso- en tiger på tanken" - fra slutten av 50-tallet. Bussen er på vei den nye RV1 mot Krapfoss, veien til høyre går til Storebro og Moss Sentrum.
I 1963 åpnet nye Riksvei 1 fra Smørbekk til Mosseporten og tunnelen Mosseporten åpnet. Først i 1969 kom den nye innfartseveien, så mellom 1963 og 1969 var ruta Mosseporten - Tigerplassen - Mossefossen/Storebro. Den gamle veien til Tigerplassen ligger der i dag, men stengt for biltrafikk.
Tigerplassen juni 2012. En stor rundkjøring tar mesteparten av plassen, men fortsatt går veien til høyre mot Storebro (stengt for biltrafikk) og veien til venstre mot Krapfoss og kommer ut på RV118 på Høyden.

Fra Kambo gikk veien etter 1957 over Krapfoss, det vil si sørover mot Tigerplassen der den nå går under Innfartsveien til Moss og videre over Krapfoss til Høyden der den nå kommer ut på RV118. Her ser vi Tykkemyr rett ved Innfartsveien i 1930 og i 2011.
Her er vi ved Konvensjonsgården på hjørnet og nå nedlagte Peterson & Søn på andre siden av gaten. Før 1957 fulgte RV1 denne traseen inn til Moss. Rundt svingen krysser veien Mossefossen over Storebro.
Her skimter vi litt av Konvensjonsgården i bakgrunnen. Den hvite busssen er i ferd med å kjøre over Mossefossen ( ca 30m unna). Til høyre ligger Fossen 15. som fikk navnet F15, drevet av Brandstrup) Idag ligger F15 som kjent på Alby. Kort sagt: Enden av Kongensgate. (Tekst fra Tom Arne Evensen)

Og her ser vi selve broen, Storebro, over Mossefossen. Broen var opprinnelig en ble ombygd til steinbro i 1837, men er nok atskillig endret siden det.
Riksvei 1 gikk før 1957 gjennom Moss sentrum og kom inn via Storebro ved Mossefossen som nå er stengt for biltrafikk. Konvensjonsgården skimtes i bakgrunnen.

En kilometer lenger syd kom gamle riksvei 1 opp til Fleminghjørnet under navnet Kongens gate,  der den gikk over i Klostergata.

Og her er en liten nedlagt riksvei1-stubb fra Fleminghjørnet og videre sydover mot Rygge. Den ender ut på den "nyere" Klostergata.

Klostergata var en del av riksvei 1 inntil 1957. Lindetre-alléen på bildet under ble fjernet i 1958 da gaten ble utvidet. Selv om Klostergata er miljøgate  idag, er den estetisk bare en skygge av seg selv.
Øvre del av Klostergata før og nå. Bildet er tatt mellom 1958 og 1964 en gang. Huset på snippen ble revet i 1964.
Her er den gamle broen er Krapfoss i Moss. Den ble revet i 1943 og erstattet av en nyere bro som vi ser under. Riksvei 1 ble lagt utenom Moss sentrum og over Krapfoss i 1957. Veien - som nå heter Vålerveien - ble analgt i 1865.
I 2012 ser Krapfoss-broen slik ut 11.6.12. Fundamentene til den gamle broen skimtes rett bak.
Den nyere Krapfoss-broen ble plassert til venstre for den gamle slik at trafikken kunne opprettholdes i byggetiden. De gamle fundamentene er fortsatt på plass.
Vi er over på traséen fra etter 1957 på vei fra Krapfoss og er nå ved Ørehavna. Nå er dette et boligstrøk. Foto 25.5.12

Her fra Øreveien i Moss. Den representerer grensen mellom Rygge og Moss. Riksvei 1 gikk her fra 1957. RV1-bobla er på vei mot Krapfoss, altså i retning mot Oslo.