__Oppegård

 

Her er vi lenger ut på Mosseveien, like før avkjøring til Svartskog. Legg merke til brosteinen som ligger hulter til bulter til venstre klart for utlegging. De to bildene er tatt av fotograf Wilse, og Wilses bil er gjennomgangsfigur på begge.
Etter beste skjønn samme parti ved Gjersjøen juni 2012. RV1 bobla står parkert på noe som var en sving på RV1 tildigere, muligens samme sving som Wilses bil er parkert i. Men veien er rettet ut og gjort bredere og brostein er for lengst erstattet med asfalt. Området er - som store deler av Norge -  temmelig overgrodd, og det gjør det vanskelig å se bakenforliggende  landskapskonturer som er identiske med Wilses fotografi.
Sankthansaften 1933 var en stor dag for Lars Jahnsen når han åpnet sin nye bensinstasjon på den brostensbelagte Riksvei 1 langs Gjersjøen i Oppegård...

...stasjonen lå på ett lite utspring imellom den idylliske Gjersjøen og riksveien. De fire første årene kunne man få det russiske bensinmerke SNE i tankene, som Jahnsen også hadde eneretten til salg av i østfold og follo. Den nye stasjonen var kjærkommen for bilistene som før bare hadde hatt en Esso bensinpumpe på Tyrigrava og en Shell pumpe på Sandvigen til disposisjon langs den trafikerte hovedveien imellom Oslo og Svinesund...

(tekst lånt fra nostalgibloggen)

 

Slik ser den gamle bensinstrajonen ut 12.6.12. Takutspringet temmelig uendret, bygget har fått et påbygg og bensinstasjonsvirksomheten er erstattet med annen forretningsdrift.

"Tyrigraven" var en såkalt "hvilestasjon" fra lenge før riksvei-epoken. Den ble bygd like etter at Mosseveien sto ferdig i 1860. Her kunne hester, kusker og passasjerer få mat og hvile. Den opprinnelige bygningen som vi ser på bildet, brant ned 7. april 1932. Den Tyrigrava-bygningen som vi kjenner i dag, sto ferdig allerede året etter.

 

Slik fortoner Tyrigrava seg i dag, et mye benyttet utfartsted for motorklubber både av type bil og MC. Asfalten er preget av burn-out-striper. Funksibygningen sto ferdig i 1933.
Kiosken på bilde lå midt på det som i dag er en stor parkeringplass, Bak kiosken var det Camping og Drive -In Kino, filmene ble vist på veggen bak kiosken.

Bilene parkerte på den gamle campingplassen som lå bak kiosken men alt ble revet på 60 tallet for og utvide parkeringsplassen.

Tyrigrava er og har vært et samlingsted for motorinteresserte i en mannsalder.


(tekst lånt fra nostalgibloggen)