Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

Oslo

Sjølystveien var Norges første fire-felts vei. Den ble åpnet i november 1959. Veien ble fort overbelastet eksemplifisert ved dette bildet fra 1960 som viser utgående trafikk fra Oslo i rushtiden. Inngående er det ingen kapasitetsproblemer.