Arbeidsmodeller

I den generelle prosjektmodellen er arbeidsmodellen ikke fylt ut. Dette grønne feltet kan brukes til å lage tilpasninger til ulike prosjekttyper. Eksempler på prosjekttyper er tekniske anleggsprosjekter, forskningsprosjekter, organisasjonsutviklingsprosjekter osv. Dersom en organisasjon gjennomfører prosjekter av ulik type, er det viktig at de kan ha en felles overordnet modell. De nødvendige spesielle fremgangsmåter for ulike typer finnes i arbeidsmodellene.

I figuren er vist et eksempel på en modell for et kundeleveranseprosjekt. Det er 6 parallelle løp i arbeidsmodellen.

Å utarbeide arbeidsmodeller for ulike prosjekttyper krever grunnleggende kjennskap til den organisasjonen de skal gjennomføres i. Det bør være noe av det første som utvikles etter den grunnleggende modellen er på plass.