Avslutningsfasen

 

Lær av det! 

Før prosjektet avsluttes kontrolleres at alle de forpliktelser som påligger prosjektet er ivaretatt. Aktiviteter som skal videreføres må være avtalt, all dokumentasjon av resultater må foreligge.  

Vi markerer at prosjektet  er ferdig, prosjektgruppen oppløses og alle konti stenges. 

Ethvert prosjekt er unikt, og bidrar til læring. Før prosjektgruppen oppløses skal derfor erfaringer fra prosjektet på en eller annen måte bli stilt til disposisjon for andre som skal i gang med lignende prosjekter og for basisorganisasjonen. Dette kan gjøres på ulike måter. Forskning har funnet at det er viktigere å klarlegge ”hvem som vet” enn ”hvor det står”. Uansett skal erfaringene dokumenteres i en formell sluttrapport.

Sluttrapporten bør oppbevares på en slik måte at den er enkel å finne når men neste gang setter igang et prosjekt av lignende karakter. Tilgang av prosjekterfaringer fra intranett er ofte nyttig.