Beslutningspunktet

Beslutningspunktene tilhører organisatorisk prosjektets styrende rolle. Her skal prosjekteier og eventuell styringsgruppe foreta en grundig utredning for å beslutte om prosjektet skal få fortsette til neste fase, om det skal nedlegges eller utsettes. Utredningen skal ta for seg de fire forholdene som er illustrert i figuren under:

Foran hvert beslutningspunkt ligger det i modellen en obligatorisk milepæl. Denne brukes av prosjektleder for å forvisse seg om at alt underlag er klart slik at prosjekteier kan utføre en utredning før et beslutningspunkt.