Fase Gjennomføring

Gjør jobben!

Når resultat av arbeidet i forberedelsesfasen er godkjent i beslutningspunkt 2 kan gjennomføringsfasen begynne.

På dette tidspunktet blir ofte ytterligere prosjektmedarbeiderne engasjert i prosjektet for første gang, og derfor er det viktig  at det skapes et felles syn i teamaet på alt det som angår prosjektet. Derfor bør medarbeiderne ta aktiv del i den gjennomgangen av prosjektbeskrivelsen som er innledning på fasen. Deltagerne må ha anledning til å komme med forslag og innvendinger. Om dette fører til endringer i forhold til hva som var resultatet av arbeidet i forberedende fase er i seg selv ikke negativt. Prosjektdeltagernes kunnskap og erfaringe vil bidra til å sikre prosjektet, i tillegg vil engasjerte prosjektdeltager føle forpliktelse og motivasjon. Dette sikrer videre prosjektgjennomføring ytterligere.

Ved beslutningspunkt 3 er gjennomgangen av prosjektbeskrivelsen gjort. Dersom den er endret i forhold til opprinnelig versjon ved beslutningspunkt 3 må den nye revisjonen godkjennes som del av kriteriene for passering av beslutningspunkt 3. 

Mellom beslutningspunkt 3 og 4 utarbeides prosjektets leveranse i henhold til godkjente planer, og på den måte som er avtalt. Arbeidet følges opp, avvik identifiseres, korrektive tiltak innføres. Parallellt oppdateres prosjektbeskrivelsen. En godkjent prosjektbeskrivelse skal til enhver tid ligge til grunn for prosjektgjennomføringen. 

I løpet av gjennomføringsfasen er jobben gjort, bare overlevering til prosjektets kunde gjenstår. At denne overleveringen kan forberedes og/eller startes besluttes i beslutningspunkt 4. Overleveringen til leveransens mottaker er kritisk for å sikre at prosjektet når sitt effektmål. Det bør derfor planlegges grundig i forberedelsesfasen, f.eks. ved en egen overleveringsplan.

Overleveringen skjer på den måten det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Når overlevering er avsluttet er gjennomføringsfasen ferdig. Dette danner grunnlag for beslutningen ved beslutningspunkt 5, avslutningsfasen kan starte.