Prosjektets leveranse

Alle prosjekter skal ha en eller flere leveranser. Leveransen har mottakere som setter den i drift slik at prosjektets formål- og dets effektmål - innfris.

En leveranse kan være et fysisk objekt, det kan være en tiltaksplan, det kan være gjennomførte tiltak mm.

Leveransen utgjør den viktigste del av prosjektets resultatmål, ofte kalt prosjektmålet - eller kanskje bedre "leveransemålet".

Leveransen kalles også ofte prosjektets produkt.

Større prosjekter deles ofte i delprosjekter. Det kan gjøre prosjektet lettere håndterlig, og prosjektgruppene blir mindre. Delprosjekter har leveranser som kan skilles klart fra hverandre, men som til sammen utgjør prosjektets leveranse.

Noen ganger deles prosjekter inn i delprosjekter selv om leveransene fra hvert delprosjekt er selvstendige og skal driftes separat etter at de er ferdigstilt. Kanskje har de en felles hensikt og et felles effektmål. Slike prosjekter kan imidlertid med fordel deles inn i selvstendige prosjekter. Dermed unngår vi unødig tung prosjektadministrasjon.