Milepæler

I prosjektmodellen ligger det standard milepæler foran hvert beslutningspunkt. Disse milepælene kan beskrives som:

"Når alle avtalte arbeidsresultater er klare slik at prosjekteier har nødvendig informasjon fra prosjektgruppen til å kunne gjennomføre en utredning om videreføring"

I tillegg vil det normalt være en rekke lokale milepæler som planlegges for hvert prosjekt. Husk at milepæler alltid er mål, det vil si etterprøvbare situasjonsbeskrivelser. Mange blander milepæler og aktiviteter. Sammenhengen mellom dem er at en milepæl i et prosjekt alltid vil være et resultat av aktiviteter.