Denne prosjektmodellen er en generisk prosjektmodell som passer alle prosjekttyper. På et grunnleggende plan fremstilles modellen som en grafisk presentasjon av prosjektets livssyklus vist i fire typiske faser. Spesielle aktiviteter til ulike prosjekttyper legges i den grønne arbeidsmodellen. En slik modell kalles ofte en prosjekthåndbok. Modellen er basert på den verdenskjente PROPS-prosjektmodellen.

Figuren under viser prosjektets livssyklus. Ved å klikke på enkeltområder i figuren får du frem nærmere beskrivelser av ulike elementer. Modellen har tre farger som representerer de tre organisatoriske roller som må besettes i et prosjekt, styrende, ledende og utførende.

Øverst i modellen ser vi de fire nødvendige skriftlige dokumenter som skal foreligge, oppdragsspesifiikasjon, prosjektbeskrivelse, statusrapport og sluttrapport.

En felles modell er viktig for å få høy prosjektivtet og god prosjektkultur i en organisasjon. Tilsvarende modeller brukes i mange toneangivende og prosjektorienterte organisasjoner, men betegnelsen av faser, roller, dokumenter og andre elementer vil variere fra oganisasjon til organisasjon.