Styrende, ledende og utførende roller

Prosjekter i et foretak er en form for rollespill. Rollene besettes av mennesker fra ulike avdelinger der de ahr ulike permanente funksjoner. Typiske roller kan være:

Rollene kan deles inn i tre hovedroller som må være definert i et prosjekt. De tre er: