Utredningsfasen

Kan vi og bør vi?

Hensikten med denne fasen er uten overdreven bruk av tid  og ressurser å kartlegge om det påtenkte prosjekt er

 

1.      Forretningsmessig riktig (Bør vi?)

2.      Gjennomførbart i vår organisasjon (Kan vi?)

Noen ganger vil vi også vurdere alternative løsninger. Det blir derfor en utredning som resulterer i en rapport. Ofte er dette linjearbeid som utføres innen en avdeling i basisorganisasjonen. Andre ganger etableres en mindre prosjektorganisasjon som gjennomfører dette forstudiet som et lite prosjekt.

Utredningsfasen er ofte ikke en del av prosjektet, men utføres i linjen av en person eller en gruppe.

Et annet ytterpunkt er at utredningen er så stor at den blir et eget prosjekt med fire faser. Det er det vi kaller et forprosjekt. Et forprosjekt har en leveranse som brukes som input til et annet prosjekt.