Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Råde

Du kan dobbelklikke på de fleste bildene for å få større format

Bildene er i rekkefølge nord - syd

Kartet under viser Karlshus, kommunesenteret i Råde. En del gamle veistrekninger er ennå synlige - eller gjort om til boligstrøk og forretningsstrøk. Klikk på de blå strekene for å se hvor du er.

En kilometer etter at Grimstadtoppen og et par kilometer etter at vi har passert kommunegrensen mellom Rygge og Råde kommer plutselig gamle RV1 til syne til høyre for RV118.
- og vi ser hvordan den nok har fortsatt inn på det som er traseen for nåværende RV118-

Gamle-riksvei1 er synlig like til høyre for nåværende RV118 her et stykke nord for Karlshus. I bakgrunnen ser vi Smart Club.
Bildet viser veiarbeid på Jonsten-svingene på RV1 ca 1930. Stedet er omtrent som på bildet over, vi ser altså rett over til der hvor SmartClub ligger nå.

Og her er synsvinkelen snudd, vi er på samme sted  og vi ser i retning Moss.

Dette var de beryktede Jonsten-svingene der man fikk beskjed om "å ta det pent og gire ned" i følge kilder som har vært med på tur med foreldre på 50-tallet.

Ved SmartClub i Råde (til venstre) ser vi på høyre side av tilførselsveien til E6 hvordan gamleveien fortsatt er synlig. Bildet under viser at den synger på siste vers, området bygges ut.

En herlig reststubb på ca 200 meter sørvest for SmartClub. Hvit kantstripe fortsatt intakt og veibredde 6.5 meter.  (juli 2012)
Trekker vi oss litt tilbake ser vi den gamle stubben med låven i bakgrunnen, den nyere RV118 i forgrunnen. Nye E6 befinner seg usynlig men hørbar i bakgrunnen.
På Karlshus i Råde går gamleveien noen meter bortenfor den nyere RV118. Butikkfasadene og fortauene er plassert der RV1 gikk, og den gamle veien fungerer nå som parkeringsplass. Bildet er tatt i retning nordover.
 

Hvis Vi beveger oss 50 meter mot Sarpsborg, og tilbake til 30-tallet finner vi denne MIL-bensinstasjonen. MIL var varemerket til Norsk Brendselolje A/S og eksisterte fra 1920 til 1947 da selskapet gikk over til å bruke BP som varemerke. Norsk Brendselolje ble kjøpt opp av BP (British Petroleum) en gang på 20-tallet.
 
Juni 2012 er bensinstasjonen borte, huset har fått et påbygg og huser en Rimi-butikk. Veien er flyttet litt forover.
Vi er på samme sted, gamle RV1 er blitt parkeringsplass med utkjørsel på RV118 som vi ser i bakgrunnen.
Her er vi et lite stykke sørvest for Karlshus - ved Råde kirke - der nåværende RV118 noenlunde følger traseen til riksvei 1. Gamle RV1 snek seg langs gjerdet til kirkegården der RV1-bobla står parkert.
Noen kilometer sørøst for Råde kirke ligger Lundeby Motell som vi ser til høyre i bildet. Moss Avis kunne 13.10.1962 fortelle om en meget vellykket somer med 2000 overnattinger fra 25 nasjoner, og hele tide fullt belegg.
Slik er situasjonen 13.10.2012. BP-stasjonen er naturlig nok blitt Statoil, men det er en ubetjent stasjon. Motellet er omgjort til langtidsleie av hotellrom - neppe så mange nasjoner som 25 nå, men bilene som er parkert utenfor det gamle motellet er utelukkende fra gamle øst-europeiske land og huser folk i arbeid i distriktet.
På Solli på grensen mellom Sarpsborg og Råde er det en elv som RV1 har krysset og som RV118 krysser på broen til høyre. Den ble bygget  i 1962. Enda noen meter til høyre går en firefeltsbro for nye E6. Mens RV118 skjærer oppover mot venstre, ser vi E6 i retning Sarpsborg og Eidettunellen mot høyre. Vi ser rester av en nedlagt asfaltert parsell i forgrunnen. Den førte frem til den første moderne broen som ble bygget av stål og betong  i 1933.

Solli bro fotografert ca 1930 - 3 år før den ble revet og ny brov bygget rett ved sinde av oppstrøms.
Den nye broen fra 1933 er under bygging. Den bygges i stål og har betongdekke.
Den gamle broen fotografert i 1920. Huset til høyre er det som senere ble flyttet.
Snur vi oss i retning Oslo ser vi gamle RV1 krysse nåværende RV118. Dette var traséen inntil 1962. Helt i bakgrunnen til venstre skimter vi enden på broen over E6. Til høyre i forgrunnen ser vi restene av et tilsynelatende nedrevet hus som lå inntil gamle RV1. Men det er ikke revet, det er bare flyttet som vi ser på bildet under.

Dronefotograferte luftbilder fra området ved Solli. På nederste bilde ser vi grunnmursrestene av huset som ble flyttet. Bilde fra august 2014.

Huset som sto på fundamentet over er flyttet flere hundre meter og står nå i all sin prakt øst for broene.
I nærheten ses flere gamle brofundamenter som står igjen etter flomskadde tidligere broer.  Restene av fundamentene på bildet er sannsynligvis fra 1868 og 1874.

Her står vi i Råde og ser over mot Sarpsborg. Broen som nå bærer RV118 ble bygget i 1996 og erstattet broen fra 1933. Til høyre går 4-felts E6 i retning søover. Denne traséen sto klar i 1962 sammen med broen som vi skimter til høyre. I 1962 var det selvfølgelig ingen 4-feltsvei, men kun to felt + krabbefelt som nå er sørgående løp. Litt lenger sør gikk den sammen med nåværende RV118.

Kartet under viser de tre broene i området. Trykk på den blå sirkelen for foto fra området. Gå videre til flik Sarpsborg for mer informasjon om hva som skjer på den andre siden av broene.