Up
__Ås
__Ski
__Hobøl
__Spydeberg
__Askim
__Eidsberg
__Marker

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

Riksvei 6

 

Nå har vi begynt på historien om gamle Riksvei 6, Oslo - Vinterbro - Spydeberg - Askim - Eideberg - Ørje - Svenskegrensen. Boken "Riksveiene som ble til E18" er planlagt lansert desember 2015.

Per Johansen og Tore H Wiik står bak prosjektene. Tom Arne Evensen bidrar med illustrasjoner.

Riksvei 6 er nå en del av E18. Den gikk fra Oslo som Riksvei 1 til Vinterbro og deretter gjennom Ski inn til Østfold der den raskt kommer til Elvestad i Hobøl og fortsetter videre til kommunene Spydeberg, Askim, Eidsberg og Marker og inn til Svenskegrensen.

I boken tar vi utgangspunkt i eldre bilder og tegninger og sammenligner med samme sted i dag.

Det blir også mange temasider, blant annet om bensinstasjoner, spisesteder og veiredningstjeneste.


 

Riksvei 6 har alltid vært et stebarn i norsk veihistorie. Den er nr. 2 hovedvei gjennom Østfold til Sverige. Mens Riksvei 1 gikk gjennom store bysentra som Moss, Sarspborg og Halden gikk Riksvei 6 gjennom Indre Østfold i mer landlige omgivelser. Riksvei 1 fikk de store bevilgningene, Riksvei 6 fikk alltid lavere prioritet. Mens Riksvei 1 fikk store forbedringer og delvis ble motorvei før den ble del av E6 i 1965, skjedde de store forbedringene langs gamle Riksvei 6 først lenge etter at den ble del av E6.