Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Rygge

Du kan dobbelklikke på de fleste bildene for å få større format

Bildene er i rekkefølge nord - syd

  • Overnatting og spisesteder
  • Attraksjoner

 

Moss eller Rygge? Vi er på Øreveien, på grensen mellom Moss og Rygge. Bobla står parkert på Ryggesiden. RV1 gikk her fra 1957 og noen år før den ble E6 med ny trase utenom Moss.
Noen kilometer mot syd kommer vi til gården Bjølsen (tidligere Bjølsund)

Bildet tatt nordover

Men i 11.4.1928 - tre år etter at veien ble kalt RV1 - var veiforholdene  på nøyaktig samme sted noe annerledes.

Bildet tatt nordover

Litt vanskelig å si nøyaktig hvor motivet er foreviget på dette postkortet fra 1910 merket "Kongeveien, Rygge".  Det kan se ut til å være fra området i nærheten av gamle Rygge brannstasjon, det vil si mellom bildet over og bildet under. Kortet er fra Rygge Hotells samling og bidragyter er Lillian Nathan. Kongeveien var betegnelsen på riksvei 1 før 1925.
Rett før Halmstad, kommunesenteret i Rygge, er det tydelig at RV1 har fulgt en litt annen bane. Restene tar av mot venstre og er blitt til en hyggelig villavei.

Bildet tatt sørover

Den fortsetter på andre siden av krysset med en nye veien som går opp til avkjøringen fra E6 til Rygge Flyplass. Den gamleveien ligger midt mellom E6 og nåværede RV118.

Bildet tatt sørover.

Den grå linjen viser den gamle RV1-traseen gjennom Rygge. Da flyplassen ble bygget rundt 1955 ble det plutselig bygget mange rekkehus og boliger på Halmstad og den lange buen ble erstattet med en lang rett strekning.
Lett å tro at gamle RV1 er den brolagte stubben på venstre side av den store trebygningen, men det er feil. Det var en sidegate, ogV1 gikk akkurat her på samme sted som i dag.
Veien som RV1-bobla står på er en ny vei og ikke RV1. RV1 gikk der RV118 går i dag.
Her er vi på Eskelundgrenda i Rygge rundt 1930. Ikke den beste bileveien.
Nøyaktig samme sted ca 80 år senere.