Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Starten

For oss som er fartet mye mellom Oslo og Østfold på 70-tallet var Strømsveien en "innfallsport" til RV1. Deremed ble det en forbindelse mellom RV50 og RV1. 12.juni 1965 ble begge omdøpt til E6. Riktig startpunkt er imdilertid Konows gate som vist under.
Her startet RV1 ved krysset Konows gate/ Ekebergveien/Mosseveien. Per Johansen har plukket opp dette bildet fra en travel hverdag på 60-tallet.
Slik ser det ut i dag. Ingen hovedåre lenger - ekstra stille siden det er søndag morgen med RV1-bobla behøring parkert der Mosseveien gikk før (19.8.12)

Et luftfoto fra Google maps gir en oversikt over der turen tilsynelatende startet på Riksvei 1 i gamle dager. I krysset Bispegata/Dyvekes bro/St. Halvards gate var den naturlige ferdselsled mot Østfold slik vi husker det - i hvert fall for oss som kom nord- og østfra.
Til langt ut på 70-tallet ble trafikken ledet rundt dette hushjørnet i St. Halvards gate. Nå er det kun en blindgate igjen - dermed er det blitt et attaktivt og sentralt boligstrøk.
Bispegata vestover tar oss ned mot Oslo sentrum, men tar vi til venstre over fortausekanten kommer vi inn i St. Halvards gate.