Stamveiutbedringsplanen 1947

Kilde: Hvem Hva Hvor 1950

Fra 1936 ble det hvert år bevilget midler på veibudsjettet til utbedring av det som da ble kalt stamveier. Stamveisbegrepet var ikke nødvendigvis synonymt med riksveibegrepet fra 1925.
I 1947 ble et forslag til en ny stamveiplan forelagt Stortinget. Det var nødvendig med en vesentlig forbedring av veinettet på grunn av bilenes økte bredde og vekt.
Riksvei 1 er var en viktig del av dette stamveinettet. 4 millioner kroner ble avsatt for å forbedre strekningen gjennom Østfold og 6 millioner kroner ble foreslått tildelt strekningen gjennom Oslo og Akershus.
Veidirektøren anbefaler at planene gjennomføres på 10 år. Forutsetningene for de nye arbeidene antas å være følgende:
  • Gjennomgående utbedring til dobbelt kjørebredde der hvor trafikken overstiger 80 biler i døgnet
  • Ombygging av uoversiktlige kurver
  • Ombygging av dårlige veipartier
  • Ombygging av smale og svake broer
  • Forsterking av veidekket og pålegging av permanent dekke cpå strekninger med over 300 biler i døgnet
 
Så sent som i 1949 var pengene ennå ikke bevilget. En oversikt over forslag til stamveinett er vist å bildet nederst på siden.