__Vestby

Du kan dobbelklikke på de fleste bildene for å få større format

Bildene er i rekkefølge nord - syd

  • Overnatting og spisesteder
  • Attraksjoner

 

Selv om strekningen Vinterbro - Korsegården var helt ny i 1869, ble det full stopp på Korsegården for Stortinget ville ikke bevilge penger til veier i jernbanens århundre. Den gamle kongeveien mellom Korsegården og sydover til Vestby måtte da kunne brukes i 100 år til! Med et unntak: Tittutbakkene - der Folkevogna har parkert . ble dog for bratte. Her kom det en ny veistubb (som vi ser skrå mot høyre) ikke så langt før Vestby-outletene.
Før 1951 skrådde Riksvei 1 inn der Folkevogna står - inn Skogveien der det også var et kryss med veien til Drøbak.
Litt nord for Vestby sentrum langs nåværende RV151 ligger denne Statoil-stasjonen. Huset til høyre for RV1-bobla var et bevertningsted. Men fra ca 1950 gikk RV1 gjennom det som nå er bakgården av bensinstasjonen. Følg bilder under.
Vi er på "baksiden" av bensinstasjonen over og ser det som tidligere var RV1. Veien stopper mot Møbelsenteret en kilometer lenger borte. Bensinstasjonen hadde pumpene på venstre side av veien.
Riksvei 1 (senere E6) gjennom Vestby startet nord for gamle møbelsenteret, der var det også en GULF bensinstasjon. Men litt lenger syd lå denne BP stasjonen på begge sider av veien. Bak stasjonen kan man se den aller første riksvei 1, hovedferdselåren til Svinesund og kontinentet. Vestby er en av de få steder hvor man kan i dag kjøre på 3 "E6èr" efter at motorveien kom i 1999. Tekst og bilde fra www.nostalgisiden.blogspot.com

 

Den store bygningen på haugen er aldershjemmet "Erlandsens pensjonat". Det sto ferdig i 1947. Gamle RV1 går rett fordi, men ble lagt om til traseen i forgrunnen rett etter krigen.

En vakker sommerdag i 2012 ser Erlandsens pensjonat slik ut, og gamle RV1 er blitt til en idyllisk villavei. Bredden er lik det som var standard for RV1 inntil før krigen, det vil si ca 4.5 meter.
Kommer du sydfra på RV151 (E6 inntil 1998), finner du avkjøringen til den gamle RV1 fra før 1950. Den er avsperret, så skal du beskue eller besøke erverdige Erlandsens pensjonat må du ta av i neste kryss.
Her snor riksvei 1 seg gjennom Vestby sentrum og krysser Østfoldbanens vestre linje en gang på 70-tallet.

www.nostalgisiden.blogspot.com

- og slik ser det ut i samme strøk i dag
Russebiler på Hølensletta i 1959, en Chevrolet og en Ford A. Stille og rolige forhold på veiene gjorde det mulig å parkere dem midt i veien for fotografering. Foto utlånt av Vera Wiese Bromander.
Her er vi på Hølensletta der den gamle veien til Hølen går mot høyre og en gangvei går mot venstre ned til "nyveien" over Hølensletta. Nyveien ble klar i 1955 og var riksvei 1 inntil den ble E6 10 år senere. Den nye 4-felts E6 ligger et stykke vestover.
Litt vest for Riksvei 1 i pittoreske Hølen ligger Hølenviadukten. Den sto klar i 1879 da Østfoldbanens Vestre linje ble åpnet. I 1997 ble den erstattet av brokonstruksjonen under. Nå står den tilbake som et monument, til behag for noen og til ergrelse for andre. Den er erklært bevaringsverdig av riksantikvaren. Flytende fundamentering av pillarene (pendelfundamenter) ble for første gang i verden brukt her.
Fra 1997 går E6 og jernbanen over Hølen i hver sin bro. Broene ligger cirka en kilometer vest for den gamle viadukten. Logoene forteller hva som er hva.
Hølen sentrum 1935 med  Standard bensinstasjon og Skøien Kolonial. Riksvei 1 gikk gjennom idylliske Hølen frem til 1955. Da ble veien lagt til Hølensletta og den 3-4 kilometer lange svingen innom Hølen ble en sidevei.

Familien Skøien drev kolonialen fra 1925 til 1989. Nå er den overtatt av nye eiere som driver den som Skøiens Eftf.

Legg merke til bensinpumpene som reklamerer med "Oslo-priser".

 

Samme sted 2011. Bensinstasjonen er dessverre revet og blitt til parkeringsplass. Butikken er blitt til Skøiens Eftf.
Restene av riksvei 1 gjennom Hølen. Korset i bakgrunnen er et gammelt veiskilt.
 
Like nord for Såner kirke finner vi denne milstenen som forteller oss at det 5 mil til Oslo.
Fra RV151 kan vi se restene av RV1 som går opp til Såner kirke. Veien gikk her inntil 1955 da strekningen over Hølen-sletta ble åpnet.
Et stykke nord for fylkesgrensen Østfold - Akershus går nye E6 i bro over gamle riksvei 1 som nå heter riksvei 151 på strekningen.

Per Johansen ble oppmerksom på den forsvunne RV1 fra 1963 ved å studere finn.no's historiske kart. Vi ser her hvordan 1963-veien har en påkjøring fra RV118/151 under broen, mens avkjøringen nordfra tar av direkte fra RV1 og kommer inn på RV118/151.
Her ser vi restene av konstruksjonen over. Broen er revet, den tidligere undergangen er blitt til RV118/151, avkjøringen nordfra er snevret inn til en sykkelsti.
Flyfoto fra finn.no's historiske arkiv fra 1997 viser at ny fire-felts E6 er under bygging, den nye RV1 som ble ferdig gjennom Mossemarka i 1963 ligger i midten og den gamle RV1 som nå er RV118/151 går lengst til venstre. Da ny E6 var klar noen få år senere, ble RV1 fra 1963 fysisk fjernet og er nå tilbake til skog- og landbruksområde. Klikk omtrent midt på bildet for å se hvordan de siste rester ser ut i dag. rest av gammel RV1 fra 1963
Akkurat her ligger de siste rester av RV1 fra 1963. Veien er tilbakeført til skogbruksområde