Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Ski

1959 fra Kråkstadsletta med veien mot Skotbu. Bygget i svingen var misjonshus fra 1927.

2014 fra samme sted, utsnitt fra dronebilde. Kråkstadsletta ligger på samme sted, men krysset er atskillig mer regulst og utvidet.

Asper bro ble bygget i 1888 som en trebro, ny stålbro kom i 1933 og den ble utvidet i 1961. Interessant å finne restene av broen fra 1888 under den nye broen. De tre stabbene som står opp er nok delere av den gamle konstruksjonen.
Skillet mellom 1933-fundamenter i stein og 1961-påbygget i betong er tydelig her.