Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Ås

 

   
Jernbaneovergangen med bommer ved Holstad stasjon var en pest og en plage for veifarende langs Riksvei 6 og senere E18 frem til 1993 da en ny planfri overgang var på plass og jernbanekrysningen var flyttet litt lenger nord. Bildet er fra 1959.
I 2003 kom en ny rundkjøring som eliminerte den hasardiøse krysningen over E18 for dem som kom fra Ås sentrum og skulle videre til Ski. Fotoet er fra 2014.
Til venstre i bildet går E18. Til høyre gjennom boligstrøket går det som var en landlig Riksvei 6 inntil 70-tallet.

Nye E18 passerer under DaVinci-broen mens gamle Riksvei 6 ligger bak E18. Nygårdkrysst under er kutt til venstre for DaVinci-broen
En skikkelig gammeldags original veistolpe står igjen i Nygårdskrysset som ikke engang er et kryss noe mer.