Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Oslo

  • Overnatting og spisesteder
  • Attraksjoner
La oss begynne med å sitere KNA og NAFs veibok for 1949 der rute 1a Oslo-Halden-Sverige hovedsaklig beskriver Riksvei 1.

Vi starter i Oslo: "Kjør Karl Johans gate, Jernbanetorvet, Havnegaten og følg skiltene for riksvei nr.1 til Ljabroveien (Mosseveien).

Langs fjorden forbi Bekkelaget og Nordstrand. Villastrøk. Vakker utsikt over byen og fjorden.

Veildelet ved Sterstrand fordi Ljan jbst - riksvei til Enebakk og Tomter. "

 

"Stubbljan tidligere gammel vakker park. Utsikt over Bundefjorden. Straks etter sidevei til Ingierstrand bad og restaurant. Riksvei 1 går inn i landet langs veien fra Gjersjøen.

Gjersjøen (42 moh). Vakkert langs sjøen. Nåleskog."

"Vinterbro til høyre. Til venstyre riksvei 6 til indre Østfold og til Ørje.

Deretter videre i en trang dal mot Frogn."

Bildene er i rekkefølge nord - syd

Her startet RV1 ved krysset Konows gate/ Ekebergveien/Mosseveien. Per Johansen har plukket opp dette bildet fra en travel hverdag på 60-tallet.
Slik ser det ut i dag. Ingen hovedåre lenger - ekstra stille siden det er søndag morgen med RV1-bobla behøring parkert der Mosseveien gikk før (19.8.12)

Ljabruchausseen var forløperen for Mosseveien ut av Oslo. Den var også Norges første vei bygget etter moderne prinsipper da den sto ferdig i 1850. Den ble en kjent del av riksvei 1. Nå er Mosseveien ut av Oslo en del av E18, den treffer E6 ved Vinterbro. Les mer om Ljabruchausseen her.

Det arbeides med å stedfeste denne litografien og litografien under.

Illustrasjoner fra Skillingmagasinet 1867.

Bred og fin og fremfor alt med små stigninger (maks. 1:20) etter datidens forhold. Tidligere ble veiene bygget med krappe stigninger for kortest mulig strekning, tilpasset ridende og gående. Nå ble det tatt hensyn til datidens tungtransport med vogn.

Her ser vi ned på det som fra 1925 ble riksvei1. Før det ble veien kalt Ljabruchausseen/Mosseveien. Bildet er ved Sjursøya fra begynnelsen av 1900-tallet. Sjursøya var før i tiden en vakker øy. Rundt 1850 var den det foretrukne området når rike Oslo-borgere valgte sommerhus.

Ved Fiskvollbukta er det full stopp i rushtrafikken inn til Oslo hver morgen for der går 4-feltsveien over til to felt.
 
Riksvei 1  ved Hvervenbukta 1932. I  1931 ble den gamle grusveien belagt med brostein. Som midtlinje ble det brukt sort slitesterk bohusgranitt.
Samme sted 80 år senere.  Hvervenbukta badeplass er fortsatt ettertraktet på varme sommerdager. Veien er bredere og rettet ut mange steder. Riksvei 1 ble til E6 i 1965 og gikk fortsatt på samme sted, men i 1970 ble E6 flyttet til en ny trefelts "fasadefri" vei av motorveiklasse B. 
Her er vi lenger ut på Mosseveien, like før avkjøring til Svartskog. Legg merke til brosteinen som ligger hulter til bulter til venstre klart for utlegging. De to bildene er tatt av fotograf Wilse, og Wilses bil er gjennomgangsfigur på begge.
Etter beste skjønn samme parti ved Gjersjøen juni 2012. RV1 bobla står parkert på noe som var en sving på RV1 tildigere, muligens samme sving som Wilses bil er parkert i. Men veien er rettet ut og gjort bredere og brostein er for lengst erstattet med asfalt. Området er - som store deler av Norge -  temmelig overgrodd, og det gjør det vanskelig å se bakenforliggende  landskapskonturer som er identiske med Wilses fotografi.
Sankthansaften 1933 var en stor dag for Lars Jahnsen når han åpnet sin nye bensinstasjon på den brostensbelagte Riksvei 1 langs Gjersjøen i oppegård...

...stasjonen lå på ett lite utspring imellom den idylliske Gjersjøen og riksveien. De fire første årene kunne man få det russiske bensinmerke SNE i tankene, som Jahnsen også hadde eneretten til salg av i østfold og follo. Den nye stasjonen var kjærkommen for bilistene som før bare hadde hatt en Esso bensinpumpe på Tyrigrava og en Shell pumpe på Sandvigen til disposisjon langs den trafikerte hovedveien imellom Oslo og Svinesund...

(tekst lånt fra nostalgibloggen)

 

Slik ser den gamle bensinstrajonen ut 12.6.12. Takutspringet temmelig uendret, bygget har fått et påbygg og bensinstasjonsvirksomheten er erstattet med annen forretningsdrift.

Tyrigraven var en gammel skysstasjon fra tiden lenge før riksvei 1. Den ble bygdlike etter at Mosseveien sto ferdig i 1870. Her kunne hester, kusker og passasjerer få mat og hvile eller en seng for natten. Den opprinnelige bygningen brant ned på 20-tallet, og den bygningen vi kjenner i dag ble bygd på midten av 30-tallet.

(tekst lånt fra nostalgibloggen)

Slik fortoner Tyrigrava seg i dag, et mye benyttet utfartsted for motorklubber både av type bil og MC. Asfalten er preget av burn-out-striper.
Kiosken på bilde lå midt på det som i dag er en stor parkeringplass, Bak kiosken var det Camping og Drive -In Kino, filmene ble vist på veggen bak kiosken.

Bilene parkerte på den gamle campingplassen som lå bak kiosken men alt ble revet på 60 tallet for og utvide parkeringsplassen.

Tyrigrava er og har vært et samlingsted for motorinteresserte i en mannsalder.


(tekst lånt fra nostalgibloggen)