Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Skjeberg

Skjeberg var egen kommune, men er nå en del av Sarpsborg. Grensen mellom Sarpsborg og Skjeberg
gikk nesten helt inne i Sarpsborg sentrum, det vil si ved Sarpefossen.
Mange interessante bilder fra Skjeberg gjør at den må få sin egen side.

Her går Riksvei 1 gjennom Skjeberg

Bilde utlånt av Jan Egil Johansen

Kort etter passeringen av tettbebyggelsen i  Sarpsborg kommer Skjeberg kirke til syne

Foto: Sverre Franck-Nielsen

En Skoda 1200 med reg.nr. B-167 (fotografens?) står plassert i krysset RV1/Skadalsveien. Under forkjørsveisskiltet står et tydelig 1-tall for RV1. 12.6.65 ble dette skilttet byttet ut med E6.

(Bidrag fra Skjeberg Historielag)

RV1-bobla er plassert omtrent der hvor Skoda'en sto. Krysset er lagt om - den gamle veien i forgrunnen - og RV118 til høyre med få endringer fra RV1-tiden. Men E6 gikk faktisk Skadalsveien fra Sarpsborg til hit fra ca 1978 til 1986(?).
Et vinterlig bilde fra Skjeberg sentrum som ikke er så forskjellig fra slik det er der i dag. Vi er midt på RV1 - nå RV118.

(Bidrag fra Skjeberg Historielag)

Litt mer vårlig, litt bredere vei, litt restaurering av eldre bygninger, men lett gjenkjennelig i 2012.

Fra samme sted som bildet over men vi ser nordover. Jernbaneovergang og vei mot Fredrikstad tar av til venstre.

(Bidrag fra Skjeberg Historielag)

Same sted mange år senere
Fra Skjeberg sentrum med en brolagt RV1. Ikke lett å kjenne igjen i dag. Se bildet under.

(Bidrag fra Skjeberg Historielag)

Det så da hyggeligere ut i Skjeberg før! Tvilsom parkering for å få med RV1-bobla, men det går gå!
Trykk på en paprika for å få et bilde fra posisjonen. Blå tykke strek viser gammel trase ved Guslund, tynn blå strek viser ufarbar gammel del av RV1.

Litt sør for Skjebergbyen tar gamle RV1 av til venstre og fortsetter inn på gården Guslund-
Guslund gård hadde RV1 midt gjennom tunet inntil 1961 da den fikk et nytt leie ca 100 meter mot sørvest, det vil si på andre siden av fjøsbygningen. Hans Guslund kan fortelle at hans far kjøpte seg en Ford Taunus 17M for pengene han fikk fra Statens Vegvesen. Veien stopper nå i et kratt 100 meter lenger borte.
Fortsetter vi lenger mot Halden gjennom krattet og snur oss mot Skjeberg ser restene av RV1 fra før 1961 slik ut. Legg merke til veirekkverket på begge sider.
På dette bildet fra Skjeberg Historielag er fotografens kamera rettet mot Guslund, og vi ser samme veirekkverk som i bildet over.
RV1-bobla står omtrent der den mystiske Skodaen sto på bildet over. Men restene av RV1 stopper i buskaset til høyre fror lastebilen, og RV118 er noen meter til venstre for billedkanten.
På dette luftfotoet ser vi klart og tydelig RV118 og til høyre restene av RV1 gjennom tunet på Guslund, inn i krattskogen og ut på den andre siden.
Mellom Guslund og Høk Kro ligger Øyestad, et idyllisk og frodig område av gamle RV1, etter et par bakkete svinger kommer vi frem til den gamle jernbanebroen fra rundt 1870 på bildet under. Huset til venstre var bevertningssted for inntil få år tilbake.
Men for lenge siden - sannsynligvis før 1940 - gikk RV1 på oversiden av husene. Her ser vi ned mot det gamle bevertningsstedet, og RV118 passerer forbi på den andre siden,
RV1-bobla har møtt en veteranvenn på gamleveien ved Øyestad, en Volvo PV.
Her er gamleveien i retning mot Sarpsborg noen hundre mater fra bildet over.
Her strevde RV1 (nå RV118) seg under jernbanen før den kommer opp ved Høk. Brokaret til høyre har fått en forstøtningsmur etter flere ulykker. På 60-tallet kjørte en lastebil inn i støttepillarene, broen knakke nesten sammen og toget måtte stoppes i all hast.

Foto: Sverre Franck-Nielsen

Fra Nostalgisiden har vi lånt dette bildet av Høk Kro som åpnet dørene i 1966. Da hadde nettopp veien skiftet navn fra RV1 til E6. I 1991 kom ny E6 et par kilometer vest for kroen.
46 år senere har stedet skiftet navn til Høk Kro og Motell og lever for fortsatt i beste velgående selv om hovedfartsåren E6 ikke passerer forbi. Bildet er tatt 25.5.12.